Sau nhiều lần giá xăng giảm liên tục từ đầu năm đây là lần giảm kỷ lục hơn 2.000 đồng/lít. Giá xăng dầu đã giảm lần thứ 13 Read More