Quy trình đào tạo lái xe Taxi Group

Chắc hẳn khi bạn khi đi tìm việc lái xe taxi bao giờ cũng lo lắng về cách kinh doanh taxi ra sao, đi đường và đón khách như nào. Khi đến với Taxi Group bạn sẽ được đào tạo miễn phí hoàn toàn với quy trình đào tạo lái xe hoàn chỉnh từ lý thuyết đến thực hành của Trung tâm đào tạo Taxi Group. Vì vậy bạn không cần lo lắng nếu như bạn là người mới lấy bằng hoặc chưa từng lái xe taxi bao giờ.
Sau đây là quy trình đào tạo lái xe Taxi Group:

Quy trình đạo tạo lái xe Taxi Group

Quy trình đào tạo lái xe

Ngày thứ Buổi TIẾT HỌC NỘI DUNG HỌC HÌNH THỨC HỌC
1 Sáng 1.8h – 8h452.8h45 – 9h30 Bài 1: Hội nhập ( Kiểm tra địa chính, phát tài liệu) Lý Thuyết
Nghỉ giữa giờ
3.9h30 – 10h15 Bài 1 : Hội nhập ( Nội quy đào tạo  + Giới thiệu về Taxi Group)
4.10h25 – 11h10 Bài 1 : Hội nhập ( Giới thiệu tổng đài + Đơn vị Taxi)
5.11h10 – 12h00
Chiều 1. Bài 3: An ninh lái xe
2. Bài 4: Bảo hiểm thân vỏ và BH TNDS
Nghỉ giữa giờ
3. Bài 5: Luật giao thông ( Biển báo + quy định)
4. Bài 5: Luật giao thông ( Điểm đen )
2 Sáng 1. Bài 9. Thiết bị Lý Thuyết
2.
3.
Nghỉ giữa giờ
4. Bài 9. Thiết bị Thực hành tại lớp
5.
Chiều 1. Bài 8. Giá cước Lý Thuyết
2.
Nghỉ giữa giờ
3. Bài 8. Giá cước Lý Thuyết
4.
3 Sáng 1. Bài 6. Tổng quan Lý Thuyết
2.
Nghỉ giữa giờ
3. Bài 6: Kênh 7, 10 Lý Thuyết
4.
5.
Bổ trợ học viên vào sau
Chiều 1. Bài 10: Quy trình bàn giao trong ca hoạt động Lý thuyết
2. Bài 10: Quy trình bàn giao trong ca (car care) Thực hành ngoài xe
Nghỉ giữa giờ
3. Bài 10: Quy trình bàn giao trong ca (car care) Lý thuyết
4. Bài 10: Quy trình bàn giao trong ca (car care) Thực hành
Tối Học viên đi thực tế bằng xe máy vùng 7, 10 Đi thực tế bằng xe máy
4 Sáng 8h – 11h55 Sa hình Học tại sân bãi đơn vị
Chiều 13h30 -16h40 Sa hình Học tại sân bãi đơn vị
Tối Học viên đi thực tế bằng xe máy Đi thực tế bằng xe máy
5 Sáng 8h – 11h55 Quy trình phục vụ 1 cuốc khách + thực hành đường phố và thị trường vùng 7,10 Đi ô tô trên đường
Chiều 13h30 – 16h55
Tối Học viên đi thực tế bằng xe máy Đi thực tế bằng xe máy
6 Sáng 1. Bài 6. Vùng 3, 4, 5, 6 Lý thuyết
2.
Nghỉ giữa giờ
3. Bài 6. Vùng 3, 4, 5, 6 Lý thuyết
4.
5.
Chiều 13h30 – 16h55 Quy trình phục vụ 1 cuốc khách + thị trường vùng 4, 5, 6 Đi ô tô trên đường
Tối 17h – 21h30 Quy trình phục vụ 1 cuốc khách + thị trường vùng 4, 5, 6
7 Cả ngày 8h00 – 17h00 Học viên đi thực tế bằng xe máy Đi bằng xe máy
8 Sáng 1. Bài 6. Vùng 1 Lý Thuyết
2. Bài 6. Vùng 2
Nghỉ giữa giờ
3. Bài 6. Vùng 2
4. Bài 7. Thị trường Taxi Group
5. Bài 7. Thị trường Taxi Group
Chiều 13h30 – 16h55 Quy trình phục vụ 1 cuốc khách + thị trường vùng 1,2 Đi ô tô trên đường
9. 17h00 – 21h30 Quy trình phục vụ 1 cuốc khách + thị trường vùng 3 Đi ô tô trên đường
10. Sáng 1. Gặp lại Học viên tổng ôn địa chính Lý thuyết
Chiều + Tối Học viên đi thực tế địa chính Đi thực tế bằng xe máy
11. Sáng 1. Bài 11. Kỹ năng phục vụ khách hàng + Tiếng Anh Lý thuyết
2. Bài 11. Kỹ năng phục vụ khách hàng + Tiếng Anh
Nghỉ giữa giờ
3. Bài 11. Kỹ năng phục vụ khách hàng + Tiếng Anh Lý thuyết
4. Bài 11. Kỹ năng phục vụ khách hàng + Tiếng Anh
5. Bài 11. Kỹ năng phục vụ khách hàng + Tiếng Anh Thực hành
Chiều 13h30 – 14h15 Bài 2. Quy chế Lý thuyết
14h15 – 15h00 Bài 2. Quy chế
Nghỉ giữa giờ
15h10 – 15h55 Bài 2. Quy chế Lý thuyết
15h55 – 16h40 Bài 2. Quy chế
Tối Học viên đi thực tế bằng xe máy Đi bằng xe máy
12. Sáng 8h00 – 11h55 Hướng dẫn sử dụng phương tiện + tổng ôn Thực hành
Chiều 13h30 – 16h55 Tổng ôn địa chính + Thị trường Lý thuyết
13. Sáng 8h00 – 12h00 Sát hạch địa chính +thiết bị + Quy trình Phỏng vấn tại lớp học
Chiều 13h30 – 16h55 Sát hạch tay lái Đi trên ô tô

Như vậy quy trình đào tạo lái xe có tất cả : 56 tiết lý thuyết trong 6 ngày
59 tiết thực hành trong 6,5 ngày
Kiểm tra và sát hạch                         : 10 tiết trong 1 ngày

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *